© Powered by SiteSpirit

 

Welkom op de site van Heppi-ET

Gerda Broekstra

Procedure

Voorzieningen & aanpassingen

Advies omtrent voorzieningen en aanpassingen, die nodig zijn om een leerling met motorische beperkingen binnen de school zelfstandig te laten functioneren. Deze adviezen kunnen uiteenlopen van eenvoudig- tot complex , zoals een schrijfhulpmiddel, aangepast schoolmeubilair  tot aanpassingen binnen de  schoolsituatie. Afhankelijk van de vraag en het wettelijk kader waarbinnen de geadviseerde voorziening valt (o.a. UWV, Gemeente), zal het advies worden opgesteld. Bij dit advies kan een (extra) passing van de geadviseerde voorziening noodzakelijk zijn en/of overleg met externe partijen (bijv. schoolbesturen, gemeenten) om tot de juiste voorziening te komen.